Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Služby: Jednoduché a podvojné účtovníctvo

 

Zabezpečujeme služby jednoduchého a podvojného účtovníctva. V rámci jednoduchého účtovníctva poskytujeme jeho kompletné spracovanie, evidenciu, vedenie denníka, výkazy, štatistiky i daňové priznanie typu B.

Poskytneme vám tiež kompletné spracovanie podvojného účtovníctva, evidenciu pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov, hlavnú knihu, majetok, dane, mzdy a daňové priznanie DPPO.

 

V rámci jednoduchého účtovníctva poskytujeme tieto služby:

 • kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • evidencia záväzkov a pohľadávok
 • evidencia príjmov a výdajov
 • peňažný denník
 • majetok
 • cestná daň
 • daň z pridanej hodnoty
 • mzdy
 • výkazníctvo a štatistiky
 • daňové priznanie typu B

 

Cenník služieb:

 • jednoduché účtovníctvo pre FO neplatca DPH 50-150/mesiac - podľa množstva dokladov
 • jednoduché účtovníctvo pre FO platca DPH 75 - 250/mesiac - podľa množstva dokladov

 

Služby v rámci podvojného účtovníctva:

 • kompletné spracovanie podvojného účtovníctva
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia nákladov a výnosov
 • hlavná kniha
 • majetok
 • cestná daň
 • daň z pridanej hodnoty
 • mzdy
 • výkazníctvo a štatistiky
 • daňové priznanie typu DPPO

 

Cenník služieb:

 • neplatca DPH 200-250€/ rok
 • platca DPH 200-250€/ mesiac