Spracovanie mzdovej a personálnej agendy

Služby: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy

 

V rámci našich služieb vám ponúkame profesionálne spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú prihlasovanie aj odhlasovanie zamestnancov, spracovanie miezd na mesačnej báze, DDP, ročné zúčtovanie dane a iné úkony v rámci personalistiky.

Čo ponúkame:

  • služby v oblasti personalistiky
  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov
  • pracovné zmluvy
  • mesačné spracovanie miezd
  • rekapitulácia miezd do účtovníctva
  • výkazníctvo do poisťovní a na daňový úrad
  • DDP
  • ročné zúčtovanie dane

Cenník služieb:

  • spracovanie miezd bez účtovníctva:  15€/zamestnanec