Boks 1 strona główna - O firmie

Kvalitné účtovníctvo Spišská Nová Ves

Spoločnosť ADEKOM zabezpečuje pre svojich klientov profesionálne a spoľahlivé služby v oblasti účtovníctva. Poskytujeme podvojné a jednoduché účtovníctvo, spracovanie miezd a personalistiky. Vypracujeme daňové priznanie pre FO aj PO. Súčasťou našej ponuky služieb je odborné poradenstvo a administratívne práce. 

Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v našich priestoroch prípadne podľa požiadavky v priestoroch obchodného partnera. Našou snahou je, aby služby, ktoré poskytujeme neboli len informáciami o aktuálnom stave spoločnosti, ale boli predovšetkým prínosné pri rozhodovaní a napredovaní spoločnosti klienta.

Dôveryhodná firma, 25 ročná skúsenosť.

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Zabezpečujeme služby jednoduchého a podvojného účtovníctva. V rámci jednoduchého účtovníctva poskytujeme jeho kompletné spracovanie, evidenciu, vedenie denníka, výkazy, štatistiky i daňové priznanie typu B.

Poskytneme vám tiež kompletné spracovanie podvojného účtovníctva, evidenciu pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov, hlavnú knihu, majetok, dane, mzdy a daňové priznanie DPPO.

 

Boks 2 strona główna -
Boks 3 strona główna -

Mzdová a personálna agenda

V rámci našich služieb vám ponúkame profesionálne spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú prihlasovanie aj odhlasovanie zamestnancov, spracovanie miezd na mesačnej báze, DDP, ročné zúčtovanie dane a iné úkony v rámci personalistiky.

Daňové priznania FO, PO 

Ponúkame vám možnosť vypracovania daňového priznania pre FO aj PO, teda typu A aj B. Nemusíte sa zbytočne zaťažovať – my ho pre vás pripravíme dôsledne a spoľahlivo. Vyhnite sa zbytočným nedostatkom a následným komplikáciám a majte všetko v poriadku. Zverte sa skrátka do rúk odborníkov.

Boks 4 strona główna -